Bilik Dokumen Kualiti | Kampus Kuala Pilah

Di dalam bilik ini, ditempatkan segala dokumen berkaitan kualiti seperti manual kualiti, prosedur kualiti dll. Carta alir berkaitan peminjaman/pemulangan/rujukan dokumen kualiti adalah seperti berikut:

 Untuk sebarang lawatan/rujukan/peminjaman dokumen, sila hubungi:

 SAZLYRA MOHD ARSHAD

TIMBALAN PENDAFTAR/PENGERUSI DOKUMENTASI
UNIT PENGURUSAN KUALITI,
UiTM N SEMBILAN
06-483 2200
 
ATAU
 
PEJABAT (06-4832160)
RABIA'TUL ADAWIYAH RAMLI (PEMBANTU TADBIR)