Bilik Dokumen Kualiti | Kampus Kuala Pilah

Di dalam bilik ini, ditempatkan segala dokumen berkaitan kualiti seperti manual kualiti, prosedur kualiti dll. Carta alir berkaitan peminjaman/pemulangan/rujukan dokumen kualiti adalah seperti berikut:

 Untuk sebarang lawatan/rujukan/peminjaman dokumen, sila hubungi:

 DR. NUR NADIA DZULKIFLI

KETUA UNIT PENGURUSAN KUALITI/PENGERUSI DOKUMENTASI
UNIT PENGURUSAN KUALITI,
UiTM N SEMBILAN
06-483 2383
 
ATAU
 
PEJABAT (06-4832160)
SITI HAFIZAH ZAINI (PEMBANTU TADBIR)