Tarikh : 22 & 30 Januari 2014

Tempat : Pusat Perancangan Strategik (PPL), Seremban