Tarikh : 17 Oktober 2014

Tempat : Politeknik Malaysia, Merlimau, Melaka.