Dasar Kualiti

UiTM Negeri Sembilan komited untuk mengendalikan program pra-diploma, diploma dan ijazah sarjana muda yang berkualiti dan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran serta sistem pengurusan bagi melahirkan pelajar yang cemerlang untuk memenuhi kehendak pasaran kerja selaras dengan visi Universiti Teknologi MARA.
   

 

 

Objektif Kualiti

 


 

1. Mencapai enrolmen 9985 pelajar (sepenuh masa) dalam tahun 2016.

2. Memastikan kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui:

a) Sebagai pengurus utama (PU) program, memastikan semua kurikulum bersifat kerja kursus disemak setiap 4 tahun bagi program-program yang tempoh pengajiannya adalah 3 tahun atau kurang dan setiap 5 tahun bagi pogram yang tempoh pengajiannya adalah 4 tahun.

b) Memastikan 90 peratus pelajar diploma dan ijazah sepenuh masa bergraduat dalam tempoh masa pengajian yang ditetapkan

c) Mensasarkan 55 peratus daripada bilangan pelajar diploma dan 45 peratus daripada bilangan pelajar ijazah sarjana muda sepenuh masa mendapat HPNG 3.00 dan ke atas setiap semester.

d) Mensasarkan 50 peratus daripada bilangan pelajar pra diploma layak ke peringkat diploma selepas 1 semester.

e) Memastikan kadar kebolehpasaran siswazah melebihi 80% (Sarjana Muda), 95% (Diploma) dan 2.5% (Bekerja sendiri) menjelang 2020.

3. Memastikan kecemerlangan kesarjanaan akademia melalui:

a) Bilangan penerbitan berindeks mencapai 20 setiap tahun.

b) Memastikan 50 penerbitan yang didaftarkan di PRISMA setiap tahun.

c) Bilangan geran penyelidikan mencapai RM200,000 dalam tahun 2016.

4. Memastikan kecemerlangan dalam pemindahan ilmu dan pengkomersilan/inovasi melalui:

a) Mengadakan sekurang-kurangnya 1 program inovasi setiap tahun.

b) Memperolehi sekurang-kurangnya 15 pingat dalam mana-mana pertandingan inovasi setiap tahun

5. Memastikan penglibatan staf dalam khidmat masyarakat:

a) Memastikan 75 peratus staf melibatkan diri dalam aktiviti pelajar atau kemasyarakatan setiap tahun.

b) Memastikan sekurang-kurangnya satu penglibatan kampus dalam khidmat masyarakat di peringkat antarabangsa setiap tahun.

Tarikh dikuatkuasa: 24 Januari 2017