CARTA ORGANISASI UNIT KUALITI KAMPUS SEREMBAN 2020

 

    REKTOR    
       
   

WAKIL PENGURUSAN 

TIMBALAN REKTOR HAL EHWAL AKADEMIK

   
       
   

KETUA UNIT KUALITI

Dr Nur Nadia Dzulkifli

 →

 PEMBANTU TADBIR

Siti Hafizah Zaini

       
   

PENYELARAS UNIT KUALITI (SEREMBAN)

Rafizan Abdul Razak

   
     ↓    

 

PENGERUSI KIK 

Zaidatulhusna Mohd Isnani

 

PENGERUSI AKRAB

Nurul Syafawani Halim 

 

PENGERUSI EKSA

Norlyda Mohamed

 

PENGERUSI AKNC

Norani Amit

 
       

OPERATIONAL EXCELLENCE (OE) (TRAINERS)

Mohd Elfee Ab Rashid & Muhamad Noor Mohamed

 

PENGERUSI INTERNAL QUALITY ASSURANCE (iQA)

Sri Yusmawati Mohd Yunus

AJK SELF REVIEW PORTFOLIO (SRP)

Nur Aisyah Idris

AJK SELF REVIES REPORT (SRR)

Sri Yusmawati Mohd Yunus

TIMBALAN KETUA SISTEM AUDIT

Tengku Sharifeleani Ratul Maknu Tengku Sulaiman Sharifaddin

PENGERUSI ANALISA DATA

Emmy Nurashikin Ismail Hashim

PENGERUSI PUBLISITI, PROMOSI & LAMAN WEB

Haslinda Noradzan