Untuk memuat turun, sila klik pautan pada setiap prosedur.

PROSEDUR KUALITI (OPERASI)
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).01 Prosedur Pendaftaran Pelajar
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).03 Prosedur Pengurusan Rekod Pelajar
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).04

Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Program Pengajar

Lampiran P (4) - 1 Contoh Lampiran ATS KS [PDF]

Lampiran P (4) - 2 Contoh Lampiran ATS KS [XLS]

Lampiran P (4) - 3 Bilik Kuliah

Lampiran P (4) - 4 Kumpulan Pelajar

Lampiran P (4) - 5 Pensyarah

Lampiran P (4) - 6 Borang Perubahan Jadual Waktu

PK.UiTM.KNS.HEA. (O).05

Prosedur Perolehan Perkhidmatan Staf Sambilan Akademik

Lampiran P (5) - 1 Borang permohonan pensyarah sambilan sepenuh masa

Lampiran P (5) - 2 Borang permohonan pensyarah sambilan

Lampiran P (5) - 3 Borang Maklumbalas Kualiti Pengajaran Pembelajaran (Syarahan Sambilan Sepenuh Masa)

Lampiran P (5) - 4 Borang Keperluan Tenaga Pengajar Mengikut Kursus (Jadual  1)

Lampiran P (5) - 5 Borang Keperluan Tenaga Pengajar Mengikut Bidang (Jadual 2)

PK.UiTM.KNS.HEA. (O).06. Prosedur Penyelenggaraan Ruang dan Peralatan Pembelajaran
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).07

Prosedur Penyediaan Fail Kursus

Lampiran P (7) - 1 Senarai Semak FK

PK.UiTM.KNS.HEA. (O). 08

Prosedur Penyediaan Fail Portfolio Pengajaran

Lampiran P (8) - 1 Senarai Semak PFP

PK.UiTM.KNS.HEA. (O).09 Prosedur Pengendalian Kuliah Lampiran P (9)
PK.UITM.KNS.HEA. (O).10 Prosedur Pengendalian Makmal Sains
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).11

Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan

Lampiran P (11) - 1 Surat Pengumuman Penyediaan Kertas Soalan Mac 2016
Lampiran P (11) - 2 Garis Panduan Format Kertas Soalan (Bahasa Melayu) 
Lampiran P (11) - 3 Borang Penyerahan Kts Soalan (Produk Pelanggan) 03-02-03 (Semakan F) - Ogos 2015
Lampiran P (11) - 4 Borang Pengakuan Staf - 03-07-01 (Semakan H) - Ogos 2015
Lampiran P (11) - 5 Contoh Appendix Melintang Mac 2016
Lampiran P (11) - 6 Contoh Appendix Mac 2016
Lampiran P (11) - 7 contoh Template Kertas Soalan Mac 2016

PK.UiTM.KNS.HEA. (O).12 Prosedur Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan_MANSUH
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).13 Prosedur Pengendalian Peperiksaan Akhir
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).14 Prosedur Penilaian Kerja Kursus_MANSUH
PK.UiTM.KNS.HEA. (O).15 Prosedur  Pengurusan, Penilaian & Keputusan Peperiksaan