Print
Hits: 725

Untuk memuat turun, sila klik pautan pada setiap prosedur.

PROSEDUR KUALITI (PENGURUSAN)
PK.UiTM.KNS.(P).01 Prosedur Kawalan Dokumen
PK.UiTM.KNS.(P).02 Prosedur Kawalan Rekod
PK.UiTM.KNS.(P).03 Prosedur Audit Dalam
PK.UiTM.KNS.(P).04

Prosedur Kawalan Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi

Lampiran P(04) 1 Laporan Produk Yg Tidak Memenuhi Spesifikasi(web)

Lampiran P(04) 2 Borang Audit Kualiti Pengajaran

PK.UiTM.KNS.(P).05 Prosedur Tindakan Pembetulan
PK.UiTM.KNS.(P).06 Prosedur Tindakan Pencegahan
PK.UiTM.KNS.(P).07 Prosedur Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan (MKSP)
PK.UiTM.KNS.(P).08 Prosedur Pengurusan Latihan
PK.UiTM.KNS.(P).09 Prosedur Pengendalian Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
PK.UiTM.KNS.(P).10

Prosedur Penyelenggaraan Peralatan ICT

Lampiran P(10) -1 Senarai Semakan Bilik Kuliah

PK.UiTM.KNS.(P).11 Prosedur Analisis Data
PK.UiTM.KNS.(P).12

Prosedur Pengendalian Aduan Kerosakan

Lampiran P(12) -1 Borang Arahan Kerja

Lampiran P(12) - 2 eAduan Fasiliti