Kualiti - UiTM

# Nama Dokumen Pautan
1. Borang Tindakan Pembetulan & Pencegahan [.DOCX]
2. UiTM Quality Assurance and Enhancement Policy (QAEP) [.PDF]
3. Malaysian Standard ISO9001:2015 [.PDF]

 

Teaching Portfolio (HEA)

# Nama Dokumen Pautan
1. Penggunaan Buku Teaching Portfolio A Handbook for UiTM Academic Staff [.PDF]
2. Teaching Portfolio (HEA) [.DOCX]                          

 

 

Teaching File

# Nama Dokumen Pautan
1. Senarai Semak Teaching File [.DOC]

 

 

Fail Kursus (FK)

# Nama Dokumen Pautan
1. Muka Depan FK [.DOC]
2. Senarai Semak FK [.DOCX]
3. Spine FK [.XSLX]

 

Portfolio Pengajaran (PFP)

# Nama Dokumen Pautan
1. Muka Depan PFP [.DOCX]
2. Senarai Semak PFP [.DOCX]
3. Spine PFP [.DOC]

 

EKSA - Ekosistem Kondusif Sektor Awam

# Nama Dokumen Pautan
1. Panduan EKSA dan perbandingan dengan amalan 5S [.PDF]
2. Garispanduan EKSA UiTMNS Kampus K Pilah
  • Muka depan
  • Isi kandungan
  • Halaman akhir (belakang)

[.JPG] muka depan

[.PDF] isi kandungan

[.JPG] muka akhir