Norlyda Mohamed

UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban

PENGENALAN

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) telah diperkenalkan di UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban mulai Januari 2014.  Ini merupakan inisiatif penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam dengan mengambil kira keperluan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya lebih relevan kepada jabatan/agensi sektor awam di Malaysia seperti yang dilaksanakan oleh Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Perundingan Malaysia (MAMPU). Langkah penjenamaan semula ini difikirkan sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa untuk meningkatkan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan jabatan/agensi sektor awam.

Secara khususnya, penjenamaan semula ini dilaksanakan bertujuan untuk membolehkan agensi kerajaan:

  1. memperluas pelaksanaan di agensi-agensi Kerajaan bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif;;
  2. meningkatkan imej korporat;
  3. menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan pihak berkepentingan;
  4. menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Amalan Hijau; dan;
  5. memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian agensi Kerajaan. 

Selain daripada itu, EKSA juga memperkenalkan model penilaian dan pengauditan baharu yang merangkumi Kriteria Generik dan Kriteria Khusus dengan turut mengambil kira kepelbagaian premis agensi Kerajaan mengikut jenis-jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan one-size-fits-all yang dipraktikkan sebelum ini didapati kurang memadai untuk memenuhi keperluan kepelbagaian agensi Kerajaan pada masa ini. Justeru, penilaian EKSA ini akan disesuaikan mengikut lokaliti agensi yang diaudit.

 

OBJEKTIF

Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan berkualiti iaitu selamat, bersih, kemas dan selesa pada setiap masa.

  1. Membantu meningkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan warga UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.
  2. Membantu meningkatkan tahap kepuasan pemegang taruh dan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan.
  3. Mewujudkan budaya kerja yang yang berteraskan nilai PERPATIH.
  4. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga kampus terhadap kepentingan penjimatan tenaga serta amalan hijau (Go Green).